19.08.1998 | DANIELA ZVERKOVÁ

Kamenné námestie patrí už oddávna k najrušnejším dopravným križovatkám v Bratislave. Prechádzajú tade električky prakticky zo všetkých smerov a križujú sa nielen s automobilmi, ale aj s množstvom chodcov na cestách. Mimoúrovňové kríženie chýba. Električkový uzol sprevádzkovali po dnes už predposlednej rekonštrukcii začiatkom 80. rokov.