2014

Bratislava - Lamačská brána BORY - rozvody verejného osvetlenia. Práce boli realizované v mesiacoch apríl - júl.

Objednávateľ: Bory, a.s. Bratislava

Senec - Obytný súbor Senec Gardens - polyfunkčná zóna juh - rozvody NN a realizácia vonkajšieho osvetlenia.

Investor: Senec Gardens, s.r.o., Hurbanovo

2013

Bratislava - mestská časť Devín, obytný súbor Condominium Devín - dodávka a montáž inžinierskych sietí (prípojka nn k rodinným domom, verejné osvetlenie, prekládka rozvodných skríň slaboprúdu, prípojka telekomunikačného kábla).

Objednávateľ: TEXO PARTNER, a.s., Bratislava

Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovnaftská ulica - nové obchodné centrum Kaufland (demontáž verejného vonkajšieho osvetlenia, osvetlenie priechodu pre chodcov, nové areálové osvetlenie tvorené osvetľovacími stožiarmi, na ktorých sú namontované reflektory Philips.

Investor - stavebník: ZIPP Bratislava spol. s r.o.

2012 - 2013

Šajdíkove Humence - dostavba inžinierskych sietí a komunikácií v golfovom areáli Penati Golf Resort a mimoareálových inžinierskych sietí a komunikácií (areálové vonkajšie a vnútroareálové osvetlenie).

Investor - stavebník: Golf Residence, a.s., Bratislava

Práce pre: Doprastav, a.s. Bratislava

2012

­Bratislava - polyfunkčný areál Centrál (preložky TV trolejbusov a električiek; ovládanie výhybiek TV trolejbusov; preložka káblového vedenia vn; preložky napájacieho vedenia a ovládacieho kábla DPB; preložka verejného osvetlenia v súvislosti s výstavbou polyfunkčného objektu).

Objednávateľ: IMOS Brno, a.s.

Šajdíkove Humence - výstavba inžinierskych sietí a komunikácií v areáli golfového klubu.

Investor - stavebník: Golf Residence, a.s., Bratislava

Práce pre: Doprastav, a.s. Bratislava

Bratislava - reštaurácia McDonald´s, Prievozská ulica (prekládka trolejového vedenia, napájacieho vedenia a verejného osvetlenia z dôvodu výstavby nového objektu Mc Donald´s a s tým súvisiacimi stavebnými úpravami na Prievozskej ulici).

Objednávateľ: Rezidencia Strelkova s.r.o., Bratislava

Bratislava - Ružinov, administratívna budova Forum Business Center - Bajkalská ulica, Prievozská ulica (dočasná a definitívna preložka trolejového vedenia, napájacích a ovládacích káblových vedení pre trolejové vedenie a verejné osvetlenie v súvislosti s výstavbou novej administratívnej budovy).

Objednávateľ: HB REAVIS Management spol. s r.o., Bratislava

Bratislava - Materská škola Fedinova ul. 7, Bratislava - Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, nemocničný signalizačný systém HAS 020.

Objednávateľ: TEXO PARTNER, a.s., Bratislava

2011

Nováky - rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Práce pre: EUROVIA SK a.s., Žilina

2010

Rohožník - revitalizácia verejných priestranstiev v obci - časť pri potoku (verejné parkové osvetlenie).

Práce pre: TSS Pittel + Brausewetter s.r.o.

Bratislava - rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 2. časť Prístupové komunikácie (osvetlenie zastávkových prístreškov, prípojka nn pre automaty cestovných lístkov, prípojka nn pre verejné osvetlenie (VO) Kalinčiakova ul., VO prístupovej komunikácie Kalinčiakova ul. - Trnavská ul., preložka VO Trnavská ul., preložka nn vedení ul. Odbojárov - Vajnorská ul., preložka trakčného vedenia (TV) električiek na Vajnorskej ul., ochrana káblových vedení vn, nn, preložka TV trolejbusov na Trnavskej ulici).

Práce pre: Doprastav a.s., závod Bratislava - Petržalka

Bratislava - Perla Ružinova - polyfunkčné centrum Mierová ul. (úprava pevných trakčných zariadení DPB, prekládka rozvodov nn - automaty cestovných lístkov, úprava VO na trakčných stožiaroch).

Práce pre: Eiffage Construction SR s.r.o., Bratislava

Bratislava - úprava križovatky ulíc Zámocká a Palárikova v Bratislave - Starom Meste (úprava a preložka verejného osvetlenia, úprava trolejového vedenia električiek).

Práce pre: URBIA ETA s.r.o., Bratislava

Bratislava - obytný komplex Dolce Vita na Vrakunskej ulici (preložka trolejového vedenia trolejbusov, preložka verejného osvetlenia). Práce pre: BSS, s.r.o., Bratislava

Bratislava - bytový dom Obydick, Račianska ul. (prekládka verejného osvetlenia).

Práce pre: ZIPP Bratislava, s.r.o.

2009

Bratislava - polyfunkčný objekt River Park - blok G (preložka trolejového vedenia a verejného osvetlenia).

Práce pre: METROSTAV SK a.s. Bratislava

Bratislava - Panenská ul. NNK (montážne a výkopové práce pre uloženie káblov nn, osadenie a montáž skríň PRIS, inštalačné prepojenie stúpacích vedení).

Práce pre: ENEX GROUP s.r.o., Piešťany